Διεύθυνση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8

Περιοχή: ΜΑΡΟΥΣΙ

Τ.Κ: 15125

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 8735201000

Επωνυμία: ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διακριτικός Τίτλος: ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε.

Δραστηριότητα Επιχείρησης: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

   powered by www.isolpro.gr